Δραστηριότητες

Με τη διαθέσιμη οργάνωση και εξοπλισμό που διαθέτει η TRUST ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ, το ειδικό προσωπικό και τους Μηχανικούς της, είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες όπως:

•  Μελέτες & Επιβλέψεις Κατασκευών Τεχνικών Ιδιωτικών Έργων.
•  Οικοδομικές Άδειες & συναφείς Υπηρεσίες Συμβούλων Ακινήτων.
•  Κατασκευές Δημοσίων Έργων
•  Διοίκηση Εκτέλεσης Μεγάλων Έργων (Construction Management)
•  Προμήθεια ειδικών εξοπλισμών
•  Εξειδίκευση σε κατασκευή νοσοκομειακών έργων