Φιλοσοφία

  • ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ μας είναι η πίστη και επένδυση στον ίδιο τον άνθρωπο.  Καλλιεργούμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας.
  • Προωθούμε νέες ιδέες με τη βοήθεια και των παλαιότερων έμπειρων στελεχών 
  • Σχεδιάζουμε λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας κατασκευής και λειτουργικότητας.
  • Τεκμηριώνουμε τον σχεδιασμό με πλήρη κατασκευαστικά σχέδια εφαρμογής.
  • Προσδιορίζουμε αναλυτικά το κόστος κατασκευής με συστηματική έρευνα της αγοράς των υλικών και των υπεργολάβων.
  • Υλοποιούμε όλες τις κατασκευές με βάση το πρόγραμμα ποιότητας του κάθε έργου.
  • Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην αποκλίνουμε από το συμβατικό κόστος.
  • Είμαστε σε διαρκή επαφή με τον πελάτη ώστε να αποδοθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα τόσο στον τομέα της λειτουργικότητας όσο και στη σχέση κόστους – αποτελέσματος.
  • Ελέγχουμε την κατασκευή με όλες τις δοκιμές που προβλέπονται στις συγγραφές υποχρεώσεων.
  • Παρακολουθούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις και εμπλουτίζουμε και βελτιώνουμε την υλικοτεχνική μας υποδομή.