Έργα

Έργο

 Μελέτη – Κατασκευή εξωραϊσμού Κοινοχρήστων χώρων και κτιρίων Γ.Ν. Θεσ/νίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Προϋπ

  1.200.000,00 €

 
 
Έργο

 Εξωραϊσμός Κοινοχρήστων χώρων και κτιρίων Γ.Ν. Θεσ/νίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» - Συμπληρωματικές Εργασίες

Προϋπ

904.685.000,00 €

 
 

Έργο

Ανακατασκευή κτιρίου γραφείων της φαρμακευτικής εταιρείας Bristol MeyersSquibb

Προϋπ

235.000,00 €

 

 

Έργο

Διαμόρφωση χώρων στο Ισόγειο του Κτιρίου Γ΄ για την μεταστέγαση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Γ.Π.Ν.Θ. Ιπποκράτειο

Προϋπ

73.370,00 €

 

 

Έργο

Ανακαίνιση δύο Αιθουσών Χειρουργείων : Α΄ Ορθο-πεδικής Πανεπιστημιακής και Νευροχειρουργικής Κλινικής στο Κτίριο 10 ( Νέο Κτίριο) στο Γ.Ν.Θ. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Προϋπ

59.000,00 €

 

 

Έργο

Διαμόρφωση χώρων στο Κ.Ε.Π.Ε.Π. Άγιος Δημήτριος (Αίθουσες Συγκέντρωσης & Διαμονής Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες)

Προϋπ

54.290,00 €

 

 

Έργο

Δημιουργία Θαλάμου Μόνωσης σε συνθήκες Αρνητικής  Πίεσης στο Γ.Ν. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Προϋπ

23.400,00 €

 

 

Έργο

Κατασκευή κλειστού αθλητικού κέντρου στην κοινότητα  Λαιμού Πρεσπών σε ιδιόκτητη έκταση της Κοινότητας

Προϋπ

114.220,00 €

 

 

Έργο

Δημιουργία Βοτανικού Κήπου & Κέντρου Έρευνας & Εκπαίδευσης με Αντικείμενο την Βαλκανική Χλωρίδα

Προϋπ

408.000,00 €

 

 

Έργο

Κατασκευή 3 (τριών) 7όροφων οικοδομών στις περιοχές  Καλαμαριά & Τούμπα Θεσ/νίκης με το σύστημα της αντιπαροχής

Προϋπ

3.500.000,00 €

 

 

Έργο

Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Πλαγιάρι Θεσ/νίκης

Προϋπ

380.432,00 €

 

 

Έργο

 Server Room Refurbishment – European Agency for Reconstruction

Προϋπ

55.800,00 €

 

 

Έργο

Ανακαίνιση Χώρων στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Προϋπ

110.920,00 €

 

 

Έργο

Κατασκευή Β΄ ΚΑΠΗ Καλαμαριάς στην οδό Καπαδοκίας

Προϋπ

1.000.000,00 €

 

 

Έργο

Συγκρότημα Αποθηκών και Εργαστηρίων του Κ.Θ.Β.Ε. στη Νέα Ραιδεστό

Προϋπ

3.500.000,00 €

 

 

Έργο

Επισκευή Συντήρηση Βελτίωση εγκαταστάσεων στην Κατασκήνωση Αγ. Τριάδος Θες/νικης

Προϋπ

750.000,00 €

 

 

Έργο

Βελτίωση & Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου Ανατ. Βερμίου – Υποπεριοχής Τριποτάμου

Προϋπ

950.400,00 €

 

 

Έργο

Βελτίωση & Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου Ανατ. Βερμίου - Περιοχή Αράπιτσας

Προϋπ

974.771,73 €

 

 

Έργο

Σποραδικές ανακατασκευές & συντηρήσεις πεζοδρομίων & κρασπεδορείθρων διαφόρων οδών του Ε΄ Δ.Δ. του Δ.Θεσσαλονίκης με εντολή της Διοίκησης αυτού

Προϋπ

297.500,00 €

 

 

Έργο

Κατασκευή – Ανακατασκευή & συντήρηση οδοστρωμάτων & πεζοδρομίων διαφόρων οδών του Β΄ Δ/κου Δ/τος – 2η ομάδα

Προϋπ

340.602,28 €